Foto reaktory

Fotoreaktory se používají pro chemické procesy, které probíhají při přítomnosti světla určitých vlnových délek.

Na přání zákazníka můžeme vyrobit fotoreaktor na míru, včetně doplňkové automatizace.

Volitelné parametry fotoreaktorů:

  • rozměry
  • výběr vlnové délky světla
  • regulace teploty
  • regulace tlaku
  • regulace vakua
  • odtah
  • dohled vnitřní kamerou
  • přídavná zařízení dle přání zákazníka