Křemenné sklo

Křemenné sklo je sklo vyrobené z čistého křemene (oxid křemičitý SiO2). Oproti běžně používanému sklu, jehož základem je také křemen + různé další příměsi (nejčastěji sodík a vápník), má křemenné sklo některé odlišné vlastnosti.

Vlastnosti křemenného skla:

 • výrazně vyšší teplota tání (1610 °C), něž skla příměsová
 • nízká teplotní dilatace
 • je propustné pro UV oblast -  propouští vlnové délky od 170nm výše dle typu
 • nízký útlum pro IR oblast – infračervené spektrum

 

Technická specifikace pdf.

Výrobní zbytky k prodeji, které nejsou vystaveny na eshopu, pdf.

 

Použití:

 • chemický průmysl
 • laboratorní sklo
 • UV aplikace
 • hodinářství
 • optické kabely

 

Dodáváme zakázkové výrobky jako jsou:

 • křemenné desky - některé rozměry jsou k dispozici v našem eshopu
 • tyče
 • trubice - některé rozměry jsou k dispozici v našem eshopu
 • kapiláry
 • kyvety
 • reaktory - některé rozměry jsou k dispozici v našem eshopu
 • součásti aparatur
 • technické sklo dle zadání
 • filtry – de zadání