Křemenné sklo

Křemenné sklo je sklo vyrobené z čistého křemene (oxid křemičitý SiO2). Oproti běžně používanému sklu, jehož základem je také křemen + různé další příměsi (nejčastěji sodík a vápník), má křemenné sklo některé odlišné vlastnosti.

Vlastnosti křemenného skla:

  • výrazně vyšší teplota tání (1610 °C), něž skla příměsová
  • nízká teplotní dilatace
  • je propustné pro UV oblast –  propouští vlnové délky od 170nm výše dle typu
  • nízký útlum pro IR oblast – infračervené spektrum

Specifikace křemenného skla

Použití:

  • chemický průmysl
  • laboratorní sklo
  • UV aplikace
  • hodinářství
  • optické kabely